Preludia - Unofficial website for Rafal Blechacz

Blog

Aug 9, 2009

Chopin is talking to me without words - Blechacz

Continued from yesterday, again.
From the interview by Wprost, Rafał Blechacz talks about the beauty of playing organ and Chopin.

----------------------------------------------
Grywa pan jeszcze na organach?

-Przed konkursem chopinowskim często grywałem w kościele parafialnym.
Teraz mam na to mniej czasu. Gra na organach bardzo wzbogaca, nie tylko zresztą w odniesieniu do interpretacji muzyki baroku.
Niezwykłe wrażenie sprawia powracanie dźwięku odbitego od sklepienia świątyni.
Na to zjawisko ma również wpływ mechanika instrumentu oraz rozmieszczenie piszczałek i stołu gry.

W toruńskim kościele Najświętszej Marii Panny owe opóźnienie dźwięku trwa nawet dłużej niż sekundę.
Świątynia i dźwięk organów – to stwarza aurę uduchowienia i poczucie wielkiego spokoju.


Artur Rubinstein powiedział kiedyś: „Chopin mówi do mnie bez słów".
Czy muzyka Chopina jest dla pana wyjątkowa?

-Określenie Artura Rubisteina jest głęboko prawdziwe.
Muzyka nie wymaga słów. Chopin przemawia uczuciami.
Trafi a do ludzi przez wyzwalanie emocji.
Gama tych uczuć jest nieograniczona: od smutku i melancholii poprzez nadzieję aż ku radości.

Zadziwiająca sytuacja przydarzyła mi się kilkakrotnie na koncertach w Japonii, Niemczech i Holandii.
Po zagraniu czterech mazurków Chopina opus 17 nikt nie bił braw. Cisza była absolutna.
Jakieś zastygnięcie publiczności. Coś na kształt stanu zahipnotyzowania.
Musiałem odczekać dłuższą chwilę przed następnym utworem, wytrzymać tę ciszę.
Mocne przeżycie.

Do you still play the organ?

-Before the Chopin competition I often played in the parish church. Now I have less time for that.
Playing the organ enriches very much, indeed, not only with respect to the interpretation of Baroque music.
The sound reflecting back from the vault of the temple causes unusual impression.
The mechanics of the instrument and the distribution of pipes and the console also affect this phenomenon.

In Kościół Najświętszej Marii Panny (Church of the Blessed Virgin Mary) in Toruń,
this delaying sound lasts for even longer than a second.
The church and the sound - it creates soulful aura and great feeling of peace.Church of the Blessed Virgin Mary
From website of Toruń


Arthur Rubinstein once said: "Chopin is talking to me without words."
Is the music of Chopin exceptional for you?

-Definition by Arthur Rubinstein is deeply true.
Music does not need words. Chopin speaks to feelings.
He appeals to the people by releasing emotions.
The range of these feelings is unlimited; from sadness and melancholy through to hope and joy.

Amazing situations happened to me several times at concerts in Japan, Germany and the Netherlands.
After playing four mazurkas of opus 17 by Chopin, no one applauded. Silence was absolute.
The audience was a kind of frozen. Something in hypnotized situation.
I had to wait quite a while before the next piece and withstand the silence.
Strong experience.

----------------------------------------------------------

I remember that during Japan tour earlier this year, there was one recital that the audience didn't applaud after Mazurkas opus 17.
I think it was at The Symphony Hall in Osaka, his last recital.
Please correct me if it's a wrong memory.

In the quietness of the hall which was full of emotions, Rafał didn't stand up;
he then began playing the next piece: Heroic Polonaise.


 Rafał played Mazurka opus17-4 for encore of the concert at Amsterdam Concertgebouw on July 2.
After his playing, there was a lingering moment of quietness. (Please read a fan's report.)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.