Preludia - Unofficial website for Rafal Blechacz

Blog

Mar 14, 2010

Blechacz in Atlanta, March 6 (PAP news + photo)

From a recent article of PAP,

Original article from PAP (Polish)
(Acknowledgment: appreciation to Mr.R. Frąckowski for offering the news.)


United States: Triumphant recital tour of Rafał Blechacz in the U.S.

With the recitals at Duke University in Durham, North Carolina (March 5), and Spivey Hall at Clayton State University in Atlanta, Georgia (March 6), Rafał Blechacz ended this year's tour of the United States - Roman Frąckowski sent a short report.

In both programs he presented Partita No. 1 by Bach, Mozart Sonata in k-570, "Pour le piano" by Debussy and three pieces by Chopin: Ballade No. 3 Op. 47, Scherzo No. 1 Op. 20 and Polonaise-Fantasie op. 61.

Because of the large number of people wishing to enter, additional rows of chairs were added in both halls. Already after the first piece the pianist was rewarded with a big applause and at the end with a standing ovation and loud cheers of "Bravo! Bravo! ". He thanked with two encores: Chopin’s Mazurka in A flat major, Op. 50 No. 2 and scherzo from Beethoven's Sonata No. 2.

In Durham academic community of Polonia of Duke University and University of North Carolina honored Rafał Blechacz with formal dinner, and in Atlanta a reception was organized in his honor by Friends of Spivey Hall Society, National Public Radio-Georgia, and Samuel C. Dixon, Artistic Director of Spivey Hall.

Roman Frąckowski, USA, 13 March 2010Rafał Blechacz in conversation with Executive & Artistic Director Samuel C. Dixon, in Spivey Hall (backstage),
March 6, 2010, after the recital in Atlanta.(Polish)
USA: Triumfalne tournee recitalowe Rafała Blechacza w USA
USA: Triumfalne tournee recitalowe Rafała Blechacza w USA Recitalami w Duke University w Durham w Północnej Carolinie (5 marca) i w Spivey Hall w Clayton State University w Atlancie, w stanie Georgia (6 marca) Rafał Blechacz zakończył swoje tegoroczne tournee po Stanach Zjednoczonych - krótką relację przysłał Roman Frąckowski.

W programie obu zaprezentował Partitę J.S. Bacha Nr 1, Sonatę Mozarta K-570, “Pour le piano” Debussyego oraz trzy utwory Chopina: Balladę Nr 3 Op. 47, Scherzo Nr 1 Op. 20 i Poloneza-Fantazje Op. 61.

Z powodu wielkiej liczby chętnych w każdej z sal dostawione zostały dodatkowe rzędy krzeseł. Już po pierwszym utworze pianista nagradzany był wielkim aplauzem a na koniec owacją na stojąco oraz głośnymi okrzykami “Brawo! Brawo!”. Dziękował dwoma bisami: Mazurkiem As-dur op. 50 nr 2 Chopina i Scherzem z Sonaty nr 2 Beethovena.

W Durham Polonia środowiska akademickiego Duke University i University of North Carolina uhonorowała Rafała Blechacza uroczystym obiadem, zaś w Atlancie recepcję na jego cześć zorganizowali Towarzystwo Przyjaciół Spivey Hall, National Public Radio-Georgia, oraz Samuel C. Dixon, dyrektor artystyczny Spivey Hall.

Roman Frąckowski, USA, 13 marca 2010 r.

Na zdjęciu: Rafał Blechacz w rozmowie z dyr. artystycznym Samuelem C. Dixonem, w Spivey Hall (backstage), 6 marca 2010, po recitalu w Atlancie.Read Blechacz in Washington DC on Feb.27 (PAP news)

Website of the Public Library of Cincinnati and Hamilton County (U.S.) notifying new arrival at the Library.
Blechacz's CD "Chopin The Piano Concertos" comes first for the newly available titles in the Public Library.
(Info from Jan, in Holland. Thank you Jan for the vigilance♪for Blechacz news.) 
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.