Preludia - Unofficial website for Rafal Blechacz

Blog

Mar 5, 2010

Blechacz in Washington DC on Feb.27

JapaneseRafał Blechacz @ backstage of Kennedy Center Terrace Theater, DC
Feb.27, 2010
Na zdjęciu: Rafał Blechacz w Kennedy Center (backstage) 27 lutego 2010 r.
from PAP article
Another PAP site (The same article, but easier to read)

(Thanks to Roman Frackowski, writer of the article.)


U.S.: Rafał Blechacz marked the outstanding Chopin Year celebration in the U.S.


In the packed Grace Rainey Rogers Auditorium, Metropolitan Museum of Art, he presented Bach’s Partita No. 1, Mozart's Sonata in F-570, Debussy’s "Pour le Piano," and after intermission, entirely Chopin: Ballade No. 3, op. 47, Scherzo No. 1, op. 20 and Polonaise-Fantaisie, op. 61. Just after the first piece, he received plentiful bravos and at the end of the first part, thunderous standing ovation.

After the intermission, every meantime was even more warmly rewarded with applause and cheers of delight. On the last beat of Polonaise the audience broke to a standing ovation and cries of request for encores didn’t end. With Chopin's Mazurka op. 17 No. 4, the pianist thanked the audience for such a high esteem.

Next day, on Saturday, February 27, 2010, Rafał Blechacz presented the same program for his Washington debut at the Kennedy Center Terrace Theater. Among the audience present were Polish Ambassador H.E.Robert Kupiecki with his wife and Neal Perl, president of Washington Performing Arts Society, who made a brief introductory speech.

Tickets for the recital were sold out in August 2009. Reception of each song by the audience was surely even more enthusiastic than in New York. At the end the entire house, standing, rewarded Rafał Blechacz with unending applause and cheers of admiration. He thanked with his Mazurka by Chopin op. 17 No. 4

In the evening, H.E. Ambassador Kupiecki with his wife presented dinner in honor of Rafał Blechacz, where Renata Blechacz, mother the pianist was also present. In Monday's edition of The Washington Post (March 1, 2010), music critic Philip Kennicott characterized the interpretations of Chopin's Scherzo by Rafał Blechacz as "pure magic" and the execution of Toccata in Pour le piano by Debussy “the brilliant clarity was thrilling.”

Other recitals by Rafał Blechacz during this tour will be held at Duke University, Durham, North Carolina (Friday, 5 March 2010, 20:00), and Spivey Hall, Clayton State University, Atlanta, Georgia (Saturday, March 6, 2010, 20: 15).

Text and photo: Roman Frąckowski, New York, 3 March 2010March 5, 20:00
Reynolds Industries Theater, Bryan Center, Duke University, NC
About Reynolds Industries Theater 571 seats.March 6, 20:15
Spivey Hall, Clayton State University, Georgia

(Original Polish text)
USA: Rafał Blechacz uświetnia obchody Roku Chopinowskiego w USA

W wypełnionym po brzegi Grace Rogers Rainey Auditorium w Metropolitan Museum of Art zaprezentował Partitę Bacha Nr 1, Sonatę Mozarta K-570, Debussyego “Pour le piano”, zaś po przerwie wyłącznie Chopina: Balladę Nr 3 Op. 47, Scherzo Nr 1 Op. 20 i Poloneza-Fantazje Op. 61. Już po pierwszym utworze otrzymał rzęsiste brawa a pod koniec pierwszej części gromkie owacje na stojąco.

Po przerwie każdy otwór był jeszcze goręcej nagradzany oklaskami i okrzykami zachwytu. Wybrzmienie ostatniego taktu Poloneza zerwało publiczność do owacji na stojąco a okrzykom-prośbom o bis nie było końca. Mazurkiem Chopina Op. 17 Nr 4 pianista podziękował publiczności za tak wielkie uznanie.

Następnego dnia, w sobotę 27 lutego 2010, Rafał Blechacz przedstawił ten sam program podczas swojego waszyngtońskiego debiutu w Kennedy Center Terrace Theater. Wśród publiczności obecni byli ambasador RP Robert Kupiecki z Małżonką oraz Neale Perle, prezydent Washington Performing Arts Society, który wygłosił krotką mowę wprowadzającą.

Bilety na ten recital zostały wyprzedane już w sierpniu 2009. Przyjęcie każdego utworu przez publiczność było chyba jeszcze bardziej entuzjastyczne niż w Nowym Jorku. Na zakończenie cała sala na stojąco nagrodziła Rafała Blechacza niemilknącymi oklaskami i okrzykami podziwu. Podziękował jej Mazurkiem Chopina Op. 17 Nr 4.

Wieczorem Ambasador Kupiecki z Małżonką wydali uroczysty obiad na cześć Rafała Blechacza, na którym obecna była także Renata Blechacz, mama pianisty. W poniedziałkowym wydaniu Washington Post (1 marca 2010) recenzent muzyczny Philip Kennicott określił interpretacje Scherza Chopina przez Rafała Blechacza jako “czystą magię” (pure magic) a wykonanie Toccaty w Pour le piano Debussy,ego jako przejmujące swoja brylantową jasnością i przejrzystością.

Pozostałe recitale Rafała Blechacza w czasie tego tournee odbędą się w Duke University, Durham, North Carolina (piątek, 5 marca 2010, 20:00) oraz w Spivey Hall, Clayton State University, Atlanta, Georgia (sobota, 6 marca 2010, 20:15).

Tekst i zdjęcie: Roman Frąckowski, Nowy Jork, 3 marca 2010 r. 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.