Preludia - Unofficial website for Rafal Blechacz

Blog

Apr 15, 2011

Special album "In Solidarity with Japan" launched in Poland (2)

Japanese

Today I had the special album delivered to me at home in Tokio.(Maybe, the design of this jacket is a hybrid of national flags of Poland and Japan...)

My deepest appreciation to all the people in Poland who helped create this special album of Chopin for their kindness and compassion.
It touches my heart especially because today is my birthday.

I bought this from Empik but let me say when I saw the news of this album from Polish Radio website on April 2, I inquired its availability outside Poland to two friends there, and they answered,
"I'll get and send it to you.  Don't worry. I want to do something to help Japan."
"I was already planning to buy it for you.  My friends and family members all will buy it!"

Big thanks to their sympathy and generosity.

*************************************
From greetings of the CD

(Tentative translation)
We produce this beautiful and unique album to your hands and hearts. The great Polish artists play pieces by Frederic Chopin, to help Japanese children suffering from the earthquake and tsunami that devastated their country on March 11, 2011.

Tragedy of children who lost in a few minutes everyone and everything - family and relatives, classmates, friends, home, books, toys - suddenly torn from childhood are lonely and frightened, moves people sensitive to the plight of others.

To the slogan "Support for the Japanese children," Polish artists responded immediately, spontaneously and touchingly; Barbara Hesse-Bukowska and Adam Harasiewcz, Krystian Zimerman and Rafał Blechacz, Piotr Paleczny, Ewa Poblocka and Janusz Olejniczk. The pianists offered to the common album, their own recordings of Chopin's music made in different years, giving up their rights as performer and royalties. The most beautiful thanks and words of praise are theirs for the great talents and great hearts.

The idea of this Chopin CD edition by the Polish winners of the International Competition of Frederic Chopin, those pianists recognized in the world, and enjoying special esteem in Japan, a country known for its adoration of the music of the greatest Polish composer, was founded thanks to the initiative of the Program 3PR. It immediately united journalists from other programs of Polish Radio and artistic environment. The project by Program 3 was supported and decided to extend the patronage over to other leading radio stations, RMF FM, RMF Classic, Radio Zet, Radio Chilli Zet, Radio PIN, Radio TOK FM. The campaign also incorporated TVP, TVN, Polsat and Polsat News.

All together, we encourage you to buy this CD. Enjoy to the full, listening to the excellent performances of Chopin's music by the Polish pianists. You Solidarity with Japan, helping the Japanese children experiencing the fatal tragedy.

Honorary Patron of the project by the Program 3 of PR is the President of the Republic of Poland; HE Bronisław Komorowski.


(Original Polish)
Oddajemy do rąk i serc Państwa piękną i wyjątkową płytę. Wspaniali polscy artysci grają utwory Fryderyka Chopina, by pomóc japońskim dzieciom cierpiącym wskutek trzęsienia ziemi i fali tsunami, które spustoszyły ich kraj 11 marca 2011 roku.

Tragedia dzieci, które w kilka minut tracą wszystkich i wszystko; najbliższych, koleżanki, kolegów, dom, ksiąźki, zabawki, nagle wyrwane z dziecinstwa są samotne i przerazone, porusza ludzi wrazliwych na los innych.

Na hasło "Pomoc dla japonskich dzieci" natychmiast, spontanicznie i wzruszajaco odpowiedzieli polscy artysci; Barbara Hesse-Bukowska i Adam Harasiewcz, Krystian Zimerman i Rafał Blechacz, Piotr Paleczny, Ewa Poblocka i Janusz Olejniczk. Pianisci przekazali na wspólną płytę, własne nagrania muzyki Fryderyka Chopina dokonane w różnych latach, rezygnując z przyslugujących praw wykonawczych i honorariów. Należą się im za to najpiękniejsze podziękowania oraz słowa uznania za wielki talent i wielkie serce.

Idea wydania chopinowskiej płyty polskich laureatów Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina, uznanych na swiecie, a cieszących się szczególną estymą w Japonii, w kraju znanym z uwielbien dla muzyki największego polskiego kompozytora, powstała dzięki inicjatywie Programu 3PR srodowiska artystyczne. Projekt Trójki poparły i zdecydowały się objąć patronatem medialnym ponad podziałami inne wiodące rozgłosnie radiowe; RMF FM, RMF Classic, Radio Zet, Radio Chilli Zet, Radio PIN, Radio TOK FM. W akcję włączyły się również; TVP, TVN, Polsat oraz Polsat News.

Wszyscy razem zachęcamy Państwa do kupienia tej płyty. Sprawią sobie Państwo prawdziwą przyjemnosc, słuchając muzyki Chopina w znakomitych wykonaniach polskich pianistów oraz będą. Państwo Solidarni z Japonią niosąc pomoc japońskim dzieciom tragicznie doswiadczonym przez los.

Honorowym Patronem akcji Programu 3PR jest Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej - Pan Bronisław Komorowski.

***********************************
Some of the images and literary works on this website remain the property of their owners. No copyright infringement is intended.
Visitors are asked to contact the author of this website personally before quoting any material which is exclusive to www.blechaczinfo.com

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.