Preludia - Unofficial website for Rafal Blechacz

Blog

Nov 30, 2011

Rafał Blechacz new album "Debussy, Szymanowski" to be released Feb. 1, 2012

According to Deutsche Grammophon catalogue page, the international release of the new album "Debussy, Szymanowski" will be February 1, 2012.

Track List 
Claude Debussy (1862 - 1918)
Pour le piano
1. 1. Prélude 3:48
2. 2. Sarabande 4:11
3. 3. Toccata 3:57

Estampes
4. 1. Pagodes 5:00
5. 2. Soirée dans Grenade 4:12
6. 3. Jardins sous la pluie 3:36

7. L'Isle joyeuse 5:36

Karol Szymanowski (1882 - 1937)
Prelude and Fugue in C sharp minor
8. Prelude Lento, ma non troppo, rubato 2:37
9. Fugue Andante 4:05

Sonata in C minor, Op.8
10. 1. Allegro moderato 6:39 Sonata in C minor, Op.8
11. 2. Adagio 5:04 Sonata in C minor, Op.8
12. 3. Tempo di Minuetto 3:43 Sonata in C minor, Op.8
    4. Finale
13. Introduzione 2:26
14. Fuga a tre voci 7:28

Total Playing Time 1:02:22

Recording: Hamburg-Harburg, Friedrich-Ebert-Halle, 1/2011
Executive Producer: Christian Leins
Associate Producer: Matthias Spindler
Producer: Arend Prohmann
Recording Engineer (Tonmeister): Rainer Maillard
Piano Technician: Jan Höppner

Facebook Rafał Blechacz began to announce.
Facebook Deutsche Grammophon began to announce.


Nov 25, 2011

Rafał Blechacz plays Debussy, Szymanowski - trailer of the new album

See Deutsche Grammophon Rafał Blechacz Debussy Szymanowski pageTrailer video
 
                                                           

"For my next CD I chose music by Szymanowski and Debussy. I wanted to show a sharp contrast between impressionism and expressionism..."


Sarabande from Pour le Piano by Debussy"Most of Debussy pieces which I decided to record for the CD, I’ve been playing around ten years…each has specific style, specific atmosphere, and I must say that I’m very happy that I found a really good piano which allows me to show a lot of colors, values, shades of the sound and also of the moods.....   I chose two cycles,  'Estampes',  'Pour le Piano', and very interesting short piece 'Island of Joy', which I performed as an encore after my recitals... "


Minuet from Szymanowski's piano sonata in C minor"...My story of Szymanowski music started relatively early.  I was 11 or 12 years old I remember I attended the concert by Polish pianist Jerzy Godziszewski **.  And I was absolutely delighted by the Szymanowski music. I remember everything sounded so beautiful, heart-breakingly beautiful, especially harmony, wonderful modulations, melodies, and I really wanted to play Szymanowski’s music…I chose 'Prelude and Fugue in C sharp minor' and 'the first Sonata opus 8',..."
Interview


"... Szymanowski was quite young and he was absolutely fascinated by expressionist music like Scriabin.  We can hear typical atmosphere of expressionism...The first sonata opus 8, the 3rd movement is a kind of minuet, which proves that a classical thinking, approach was very close to Szymanowski,…and it’s very optimistic piece and especially the middle part in this minuet is very interesting, a lot of polyphonies..."


Nov 24, 2011

Review of the concert at Salle Pleyel, Nov. 11

A review of the concert at Salle Pleyel, Paris on November 11, written by Piotr Iwicki, a journalist and percussionist, member of Sinfonia Varsovia which performed the concert with Rafał Blechacz as soloist.  Mr. Iwicki shares this article for Gazeta Polska Codzienna and beautiful pictures of the concert with us and I would like to extend my sincere appreciation to him.

********************************

Chopin conquers Paris again 


About 180 years ago, the audience in Paris enthusiastically welcomed the performance of Concerto in F Minor by Frédéric Chopin. The difference was that this time in the famous Salle Pleyel sitting at the piano was the winner of the Chopin Competition, Rafał Blechacz - worthy successor to the master Frédéric.


The Paris concert was a special event, one of the three presentations of our excellent orchestra, Sinfonia Varsovia, which visits the European capitals to mark the lasting Polish presidency of the European Union. Two weeks before, the orchestra was at the Brussels Palais des Beaux-Arts BOZAR presenting Polish music masterpieces, including Karol Szymanowski, Stanisław Moniuszko, Mikolaj Górecki and Krzysztof Penderecki. The latter personally led the execution of his own second violin concerto, " Metamorphosen " (Julian Rachlin - Violin). The evening before the Warsaw's symphony was conducted by Marc Minkowski, presenting a very impressive and brilliant vision of orchestral fragments of "Halka" by Moniuszko, and the 2nd violin concerto by Karol Szymanowski (soloist Kuba Jakowicz).

 To these concerts in Brussels, like the one from November 11 in Paris, the center of classical music, ovations were crowned, with one difference that in Paris, the thrilling interpretation by Rafał Blechacz never ended the ovation, but even a frantic reaction reserved for pop and rock music stars was given (conducted by Grzegorz Nowak). The rapturous, loud cries, "Encore!", "Bravo!" were rewarded by encores.


Not surprisingly, our 26-year-old virtuoso seems to be constantly, "in an artistic way." His Chopin continually shines supported by the incredible lightness of interpretation with noble, slightly bravura taste. The precision and virtuosity supported by incredibly simple lightness and freedom in the concerto as well as the romanticism of the light, airy mist played in the encore Mazurka op.17-4, must have satisfied the most demanding music lovers-scholars. Similarly played the first encore Polonaise no. 6 in A flat major, Op. 53, where the soloist shone not only with phenomenal technique but with noble elegance. Not surprisingly, it’s the crown - signature status in Blechacz’s repertoire.


Piotr Iwicki with Rafał Blechacz

The performance in Paris for the audience of more than two thousands (tickets sold out long ago) once again showed that music, especially this serious music, is one of the best Polish exports. In two weeks, the Sinfonia Varsovia will play in Madrid under the baton of Jerzy Maksymiuk, ending the cycle of gala concerts of our EU Presidency and next week in Warsaw National Philharmonic two concerts under the baton of Maestro Jerzy Semkow to perform the complete symphonies by Johannes Brahms.

Piotr Iwicki - Paris
from: Gazeta Polska Codzienna

Piotr Iwicki @Orchard Hall, Tokyo
******************
(Original Polish text)


Chopin ponownie podbija Paryż 

Jak przed niespełna 180 lat temu, paryska publiczność owacyjnie przyjęła wykonanie Koncertu f-moll Fryderyka Chopina. Z tą różnicą, że tym razem w słynnej Salle Pleyel za fortepianem zasiadł laureat chopinowskiego konkursu, Rafał Blechacz. Godny następca mistrza Fryderyka.

Paryski koncert był wydarzeniem szczególnym, to jedna z trzech prezentacji naszej znakomitej orkiestry Sinfonia Varsovia, która odwiedza europejski stolice uświetniając trwając polską prezydencję Unii Europejskiej. Przed dwoma tygodnia orkiestra w brukselskim Palais des Beaux-Arts BOZAR prezentowała arcydzieła polskie muzyki m.in. Karola Szymanowskiego, Stefana Moniuszki, Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Ten ostatni osobiście poprowadził wykonanie własnego II koncertu skrzypcowego „Metamorfozy” (Julian Rachlin – skrzypce). Wieczór wcześniej warszawskimi symfonikami dyrygował Marc Minkowski, prezentując bardzo efektowną i błyskotliwą wizję orkiestrowych fragmentów moniuszkowskiej „Halki” i II koncertu skrzypcowego Karola Szymanowskiego (w roli solisty Jakub Jakowicz). Brukselskie koncerty, podobnie jak ten z 11 listopada w paryskiej Mekce muzyki poważnej, zwieńczyła owacja z tą różnicą, że paryskie, porywające interpretacje Rafała Blechacza zakończyła już nie owacja, ale wręcz frenetyczna reakcja zarezerwowana dla gwiazd popu i rocka (dyrygował Grzegorz Nowak). Okrzyki zachwytu, gromkie „Bis!”, „Brawo!” zaprocentowały bisami. Nic dziwnego, nasz 26.letni wirtuoz zdaje się być cięgle „w artystycznej drodze”. Jego Chopin nieustannie nabiera rumieńców podpartych niebywałą lekkością interpretacyjną w szlachetnym, z lekka brawurowym sosie. Precyzja i wirtuozeria poparte niebywałą wręcz lekkością oraz swobodą w Koncercie podobnie jak romantyzm w lekkiej mgle eteryczności zagranego na bis Mazurka a-moll z opusu 17 nr 4, musiały zadowolić najbardziej wybrednych melomanów-erudytów. Podobnie jak wykonany jako pierwszy bis Polonez nr. 6 As-dur op. 53, gdzie solista zabłysnął nie tylko zjawiskową techniką ale i szlachetną elegancją. Nic dziwnego, to koronna - popisowa pozycja w repertuarze Blechacza. 

Paryski występ dla ponad dwutysięcznej publiczności (bilety wyprzedano już dawno) kolejny raz pokazał, że muzyka, zwłaszcza ta poważna to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. Za dwa tygodnie Sinfonia Varsovia zagra w Madrycie pod batutą Jerzego Maksymiuka kończąc cykl koncertów-gal naszej unijnej prezydencji. a już za tydzień w warszawskiej Filharmonii Narodowej w czasie dwóch koncertów pod batutą Maestro Jerzego Semkowa wykona komplet symfonii Johannesa Brahmsa.

Piotr Iwicki - ParyżNov 19, 2011

Rafał Blechacz's new album "Debussy・Szymanowski"

From KlassikAkzente 03/2011, (dated November 10, 2011)


Please see the final page of this KlassikAkzente 03/2011, "Preview of January".

It refers to Debussy's "Pour le piano" and Szymanowski's sonata No.1 in C minor, the pieces that Blechacz played in his recital in Berlin last month,

".....In early February you will be convinced by Blechacz with excitement in his eagerly anticipated new recital - by the playful brilliance and emotional depth of these two pieces - a true find of the secret (Geheimtipp)."


A German fan received the DG news magazine"Klassik" that included the same photo and article, therefore, I knew about the news and found this on-line Preview by KlassikAkzente.
(Many thanks to lotus-eater for the info.)

We still have about two months to go in waiting....

**Universal Music Germany posted the same newsletter on Nov.20

*******************
From a review of Blechacz's recital in Berlin posted on Berliner Morgenpost

Kammermusiksaal: Pianist Rafał Blechacz feels at home
Oct. 19, 2011

With concise controlled movements, shaken out of the sleeves, the slender pianist can create his sound world and let it faint as equally quickly. The audience can only sit, amazed and celebrate him at the end.

Rafał Blechacz is a precious secret (Geheimtipp), as before, which incidentally explains the sparsely occupied Kammermusiksaal. Now, the young Pole is on a par with all the greats like Pollini, Argerich or Pogorelich. (The latter was, however, at the elite Warsaw Chopin Competition, which takes place only every five years, got no prize, which once led to a scandal.) Blechacz got the prize unanimously in 2005. Blechacz is from the countryside from a pianistic viewpoint, born in 1985 in Nakło and matured far away from the molding of big musicians. But Chopin's music is his nursery. With the four Mazurkas from Op 17, he feels quite at home and therefore can take liberties as the brilliant technician in accentuation. His own way of cool dissection of emotional states, he transfers to other composers. Bach's Partita No. 1 in B flat major gaining deep shades, Szymanowski's Sonata in C minor at ease, Debussy's Suite "for the piano" in abundance, unique nine variations by Mozart KV 264 - the unpretentious Blechacz has no manierismo, has some lengths.

Nov 17, 2011

Review of Rafał Blechacz's recital in Berlin (Oct.17) by Der Tagesspiegel

Review of Rafał Blechacz's recital at Philharmonie Berlin Kammermusiksaal on Oct.17, posted on Der Tagesspiegel website on Oct. 18.

Original review (German)

His Mazurkas carried away the house

Many roads lead to Chopin, and multiple traces originate from him. From the center of his pianistic creativity, Rafał Blechacz goes on searching these traces, to Bach and Mozart, and again to his Polish compatriot, relatively unknown Karol Szymanowski. With powerful gesture and enormous inner tension, Blechacz presents the monumental sonata No.1 by Szymanowski, which unifies many influences of the eclectic bundles and the fascinating late romanticism into one existence. The plethora of characters, urgent bass, cascading octaves and controlled fizzy arpeggios characterize the pianist with impressive clarity, compelling contrast between the bright "bell" sounds in the scherzo and the somber "Funeral March" motif in the final.

Chopin is in the heart of the 26-year old Pole, and since six years ago when he won the Chopin competition in Warsaw, he is truly regarded as the specialist. Also this evening in the Kammermusiksaal, the bright clarity of the As-Dur Polonaise boasts, whose octave fray always remains transparent – Blechacz doesn't have to pretend virtuosity with pedal fogs. The only real bravura appears from the four early Mazurkas Op 17; Blechacz facing with the fragile structure with colorful shades, violent outbursts, or thinning its tender melancholy mood.

@Yokohama, Oct. 2010

Blechacz has infinite amount of time in these miniatures, building huge melodic arcs, telling stories of great emotional range. His mature, personal, but not originality-addicted playing also characterizes Bach’s Partita in B flat by powerfully vibrant serenity whose heart is the very inward turned Sarabande. Playful contrast shimmers in the variations "Lison dormait," by 22-year-old Mozart, a typical piece of Rococo with all kinds of garlands and trills. Even with Debussy's "Pour le Piano" the confident style of the pianist is impressive, his toccata's layer of impressionistic sounds intoxicating.

In the storm of applause, the artist seems fragile and shy. But the public was rewarded by two encores: Chopin's mazurkas carried away the entire house.

by Isabel Herzfeld

************
Webradio broadcast
On November 29 @10:00 (local time, EET) Radio Romania will broadcast the concert at Hamburg Laeiszhalle (Nov. 21, 2010) by  NDR Sinfonieorchester, Conductor: Krzysztof Urbański,
Soloist: Rafał Blechacz who played Chopin's Concerto No.1 in E minor.

Radio Romania program siteNov 15, 2011

Bene Merito medal to be awarded to Rafał Blechacz (Poland)

Gazeta Wyborcza reports "Rafał Blechacz and Adam Małysz, the best ski jumper in Polish history, will be awarded Bene Merito medal (Foreign Service of Poland award ) for their contributions to promote Poland in the international community.  The award giving ceremony will be held at the Foreign Affairs Ministry on Wednesday, the Foreign Service Day, also attended by the President Bronislaw Komorowski".
tvp.info, Nov. 15
kultura.wp.pl "We are proud of them"

Many other websites report the same release.

tvp.info. Nov. 16
On the Foreign Service Day.

Nov 14, 2011

Performance Today airs Rafał Blechacz's L'Isle Joyeuse by Debussy

Performance Today, US public media, on November 14 airs Blechacz's L'Isle Joyeuse by Debussy, from Schwetzingen Festival, Schwetzingen, Germany, May 2011.
Usually a program of PT is available for the next seven days.

Performance Today
Go to HOUR 1 Listen.  Blechacz's performance begins at 10:00.

Nov 13, 2011

A review of the concert at Salle Pleyel Nov.11 posted on French website


Generalprobe at Salle Pleyel, Nov.11, from "Raszyn"
the photo was taken by an orchestra member

A review posted on Andanteconanima dated Nov.13 of the concert at Salle Pleyel, Nov.11 when Rafał Blechacz played Chopin's Concerto No.2 with Sinfonia Varsovia directed by Grzegorz Nowak.

Andanteconanima website
Reference to Blechacz's playing is in the 2nd half of the post.

Especially touching is this reply to the comment about the encore, Mazurka op 17 in A minor.

"Un très beau moment, en effet, vous avez raison ! Très musicale, tantôt douloureuse, tantôt violente, et avec de somptueuses harmonies… Mais quand on écoute cette pièce après ses trois soeurs du même opus 17, sous les doigts du même Rafal, c’est peut-être encore plus beau".

"A beautiful moment, in fact, you're right! Very musical, sometimes painful, sometimes violent, and with sumptuous harmonies ... But when you listen to the piece after its three sisters op. 17, under the fingers of Rafał, it supposedly becomes even more beautiful".


*************************************************************
From Culture.pl-France Facebook
"En direct du concert Salle Pleyel...magnifique! Rafał Blechacz est vraiment exceptionnel! Bravo a lui et au Sinfonia Varsovia!"

 "Live from the Salle Pleyel concert ... beautiful! Rafał Blechacz is truly exceptional! Bravo to him and the Sinfonia Varsovia!" (21:23 Nov.11 via mobile)

*************************************************************
From De la note à la plume, an impression by Carmen (France) who attended the concert.
You can see photos of the hall before the concert begins.

"Fantastique, la prestation de Rafał Blechacz ce vendredi 11 novembre à la Salle Pleyel à Paris ! Suspendue à ses mains, la salle archi-pleine retenait son souffle..."

"Fantastic!....suspended by his hands, the entire house held its breath....."


**This concert at Salle Pleyel was recorded and will be broadcast by France Musique on Jan. 11, 2012 at 14:00 (local time).  (Thanks to Carmen for the info.)


**For new readers of this blog, you can hear the Mazurka in A minor op.17 from this NPR website that Blechacz played on March 2, 2010 at NPR studio in Washington DC while giving an interview to Fred Child.  The interview is also very interesting; he explains about Mazurkas by Chopin extensively.

Nov 12, 2011

Beautiful Polish night at Salle Pleyel

Rafał Blechacz played Chopin's concerto in F minor with Sinfonia Varsovia directed by Grzegorz Nowak at Salle Pleyel, Paris, on November 11.


"Tonight at Salle Pleyel, Paris, Rafał played Chopin's Piano Concerto No. 2 with Sinfonia Varsovia under Grzegorz Nowak. After he finished (he played in the 1st part) he got a huge applause and a loud vocal expression of admiration. The ovation was going on and on until he played an encore. The shouting and clapping resumed afterwards and did not stop until he played another. For encores he chose Polonaise As-dur and Mazurka a-moll op. 17. Beautiful evening with Rafał and his music for all those present at Salle Pleyel!"
(R.F.)


(Program)
Karol Szymanowski Concert - Ouverture opus 12
Frédéric Chopin Concerto pour piano n° 2
Felix Mendelssohn Symphonie n° 4 "Italienne"

**This was his last concert of this year.  Thank you Rafał Blechacz!


from Chopin 2010 website, playing the Chopin's concerto
in Poznań, Poland, May 2010, other photos are viewableReport by PAP site about the concert.

(excerpt of interview with Blechacz and Nowak)
Immediately after the concert, Rafał Blechacz said in an interview with PAP, that before the concert at the prestigious Salle Pleyel, he didn’t get particularly nervous but rather very "excited". He explained that on the day of the concert he would concentrate solely on music, avoiding all other activities that might distract him, such as interviews for the media.

Grzegorz Nowak noted after the Friday's concert that "the orchestra was great, and Rafał proved to be excellent”. "I played with Rafał Blechacz for the first time and we had only one rehearsal just before the concert. Time was limited, but mutual understanding was gained immediately”, said Nowak.

Polskamuza
"Tickets have been sold out long ago".

Nov 11, 2011

A review of Rafał Blechacz's recital in Tonhalle Zürich by Neue Zürcher Zeitung

A review of Rafał Blechacz's recital in Tonhalle Zürich by Neue Zürcher Zeitung dated November 9.


Poetic virtuosity 

Rafał Blechacz in Tonhalle Zürich
by Jürg Huber

A warm-up piece, certainly. However, already the Variations "Lison dormait" KV 264 by Wolfgang Amadeus Mozart let the Polish pianist Rafał Blechacz flash his qualities: the perfect fluency and the ability to evoke feelings with lightweight hands. The Piano Sonata No.1 in C minor is weightier in the claim in which Karol Szymanowski exerts his whole proficiency at the beginning of his career as composer. Indeed the virtuoso should often beat the keyboard thunderously, which Blechacz did not disguise. However he shaped islands of contemplation in-between, gave the minuet bell-like sound and pointed out the impressionist traits, which are found especially in the introduction of the finale. Guided towards Szymanowski, in 1904, Claude Debussy also composed a piece "L'Isle Joyeuse," which Blechacz equipped with sparkling colors. The distinctive galloping rhythm in the second portion was in a way from a taste of the polonaise, which should follow after the break.

So Blechacz was at this Meisterinterpreten- Konzert in the Tonhalle Zurich arriving with his core repertoire: Frédéric Chopin. The Polish-French composer positions as godfather for his remarkable career, which the 26-year-old pianist can already show. Because the winning of the Warsaw Chopin Competition in 2005 had the gates to the great concert halls open for him and gave him a contract with Deutsche Grammophon. With good reason, as his Chopin playing proved. It is powerful, and fascinates simultaneously by smooth elegance, by coolheaded virtuosity, without neglecting deep contemplation. Especially impressive was the formation of the energy gradient in the two ballads, and Opus 23 proved him the master of subtle rubato at the same time. In the first of two polonaise, Opus 26, he revived the individual voices carefully, in B major portion of the second, he found very own poetry that flowed through the four Mazurkas Op 41.


******************

(Original German text)

Poetische Virtuosität 

Rafał Blechacz in der Tonhalle Zürich
Jürg Huber

Ein Aufwärmstück, gewiss. Doch schon in denVariationen über «Lison dormait»KV 264 vonWolfgang Amadeus Mozart liess der polnische Pianist Rafał Blechacz seine Qualitäten aufblitzen: eine perfekte Geläufigkeit und die Gabe, mit leichter Hand Stimmungen hervorzuzaubern. Gewichtiger im Anspruch ist die Klaviersonate Nr. 1 in c-Moll, in der Karol Szymanowski zu Beginn seiner Komponistenlaufbahn sein ganzes Können aufbietet. Zwar schlägt das Virtuose oft genug um in Tastendonner, was Blechacz nicht verheimlichte. Dazwischen aber gestaltete er Inseln der Einkehr, verlieh er dem Menuett glockenhellen Klang und strich er die impressionistischen Züge heraus, die besonders in der Introduktion des Finales zu finden sind. Zu Szymanowski hingeführt hatte Claude Debussys ebenfalls im Jahr 1904 komponiertes Stück «L’isle joyeuse», das Blechacz mit sprühenden Farben versah. Der ausgeprägt galoppierende Rhythmus im zweiten Teil gab gleichsam einen Vorgeschmack ab auf die Polonaisen, die nach der Pause folgen sollten.

Damit war Blechacz an diesem Meisterinterpreten- Konzert in der Zürcher Tonhalle bei seinem Kernrepertoire angekommen: Frédéric Chopin. Der polnisch-französische Komponist stand Pate für die beachtliche Karriere, die der 26-jährige Pianist bereits vorweisen kann. Denn der Gewinn des Warschauer Chopin-Wettbewerbes 2005 hat ihm die Tore zu den grossen Konzertsälen geöffnet und ihm einen Vertrag mit der Deutschen Grammophon beschert. Mit gutem Grund, wie sein Chopin- Spiel bewies. Es ist kraftvoll und besticht gleichzeitig durch geschmeidige Eleganz, ist von unaufgeregter Virtuosität, ohne das Grüblerische zu vernachlässigen. Besonders beeindruckte die Gestaltung des Energieverlaufs in den beiden Balladen op. 23, die ihn zugleich als Meister des subtilen Rubatospiels zeigten. In der ersten der beiden Polonaisen op. 26 belebte er die einzelnen Stimmen sorgsam; im H-Dur-Teil der zweiten fand er zu ganz eigener Poesie, die auch die vier Mazurken op. 41 durchströmte.

Nov 9, 2011

Rafał Blechacz returns to Salle Pleyel, Nov. 11

On November 11, Rafał Blechacz will appear at Salle Pleyel to perform Chopin's concerto in F minor with Sinfonia Varsovia (dir.Grzegorz Nowak) for the concert to be held in connection with Poland's presidency of EU.
It will be his last concert in 2011.


Salle Pleyel program page

(quote)
The winner of the 2005 Chopin Competition in Warsaw, Rafał Blechacz, then twenty years old, deeply impressed both the jury and the public. Since then, he has confirmed that he knows how to find the right tone, lyricism without affectation, which suits works of Chopin. After recording it under the direction of Jerzy Semkow, he interpretes here the Concerto in F minor, along with the Sinfonia Varsovia conducted by Grzegorz Nowak. If the program assumes a certain national tone, in addition to Chopin, a rare page of Karol Szymanowski is also inscribed at the heart of Europe, a cosmopolitan Europe where art and music flow freely. Nourished by impressions from a trip to Italy - unavoidable destination for romantics – the fourth symphony by Mendelssohn, who at the same time resurrected the masterpieces of Bach, is one of the most perfect illustrations.

(Program)
Karol Szymanowski Concert - Ouverture opus 12
Frédéric Chopin Concerto pour piano n° 2
Felix Mendelssohn Symphonie n° 4 "Italienne"

(unquote)

preview "Concert exceptionnel de Rafał Blechacz et du Sinfonia Varsovia"

preview on Le Figaro
"One cannot change the team who wins! Between the young pianist Rafał Blechacz and his compatriot Chopin, the history continues since ten years ago......"

Institut Polonais Paris
culture.pl  (Polish)
culture.pl2 

Nov 5, 2011

Overwhelming standing ovation in Victoria Hall, Geneva

On November 4 @20:00, Rafal Blechacz held a recital at the Victoria Hall, Geneva.

"Rafał played his recital in Geneva's Victoria Hall tonight. He likes this concert hall very much. And he played again there to a big applause bordering a tumultuous rage! Already after the first part there were shoutings and thunderous ovation. Not to mention after the finale: standing ovation and huge applause. He played two encores: a mazurka and Polonaise As-dur".
(R.F.)

List of " Les Grands Interprètes"  

Brochure of Les Grands Interprètes (PDF)
Blechacz is on the 5th page.

Slide show of Victoria Hall
To see next picture, click "suviant"

Nov 3, 2011

Ovation in Fribourg

St.Nicolas Cathedral, Fribourg

On Nov. 2 Rafał Blechacz gave a recital at Aula de l'Université Fribourg, Switzerland.

"Again very good news about Rafał's recital! It was tonight in Fribourg, l'Université de Fribourg, Aula Magna. After each part there was a huge applause for Rafał. The public were very much moved experiencing his artistry and sensibility of his playing. He played two encores for them: Waltz a-moll No. 2, op. 34 and Mazurka e-moll No. 2, op. 17".
(R.F.)


***
This is a comment that a German fan left on this blog just today, about Blechacz's recital in Munich on Oct.8).

"..... I'm still oberwhelmed. Rafał Blechacz caught me and I hope I can manage to hear him again (maybe Stuttgart or Heidelberg)! If you hear Rafał for one time, you won't be quiet until you've heard him for another time.

It was a wonderful experience, after the Ballade no. 2 there was silence. Nobody moved, nobody sneezed, nobody applaused, we sat there...and...I've no words for it!"


Thanks for sharing how you felt at that precious quiet moment at the end of Ballade in F major.